About Us News

The 6th Meeting of India-Kazakhstan Joint Working Group on Trade and Economic Cooperation

Posted on: July 17, 2018 | Back | Print

The 6th Meeting of India-Kazakhstan Joint Working Group on Trade and Economic Cooperation

The 6th meeting of India-Kazakhstan Joint Working Group on Trade and Economic Cooperation was held in Nur-Sultan on 12th July, 2018. Shri Bidyut Behari Swain, Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry of India, led the Indian side and Mr. Kairat Torebaev, Director of the Department for International Cooperation of the Ministry of National Economy of Kazakhstan, led the Kazakhstani side. Ambassador Shri Prabhat Kumar also attended the meeting. The Parties discussed the current state and future prospects of the development of India-Kazakhstan trade and economic cooperation, in particular, in the fields of chemical industry, energy, pharmaceuticals, agriculture, information technology, investment and export potential. The meeting concluded with the signing of a Protocol.

Үндістан-Қазақстан Сауда-Экономикалық Ынтымақтастық Жөніндегі Бірлескен Жұмыс Тобының 6-Отырысы

2018 жылдың 12 шілдесінде Астана қаласында Үндістан-Қазақстан сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі бірлескен жұмыс тобының 6-шы отырысы өттіҮнді тарабын Үндістан Республикасының Сауда және өнеркәсіп министрлігінің қосымша хатшысы Бедют Бехари Суэйн басқарды, ал Қазақстандық тарабын Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры Қайрат Төребаев басқарды. Өткен кездесу барысында тараптар Үндістан-Қазақстан сауда-экономикалық ынтымақтастығының қазіргі жағдайы мен келешегін, атап айтқанда, экспорттық потенциал, химия өнеркәсібі, энергетика, фармацевтика, ауыл шаруашылығы, ақпараттық технологиялар, инвестициялық мәселелер бойынша ынтымақтастықты талқылады және екі жақты ынтымақтастықты кеңейту мүмкіндіктері туралы пікір алмасты. Отырыс қорытындысында тараптар Хаттамасына қол қойды.

6-е заседание Индийско-Казахстанской Совместной Рабочей Группы по Торгово-экономическому сотрудничеству

12 июля 2018 г. в г. Астана состоялось 6-е заседание индийско-казахстанской совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Индийскую сторону возглавил г-н Бедют Бехари Суэйн помощник секретаря Министерства торговли и промышленности Республики Индия, в то время как Казахстанскую сторону возглавил директор Департамента международного сотрудничества Министерства национальной экономики Республики Казахстан, г-н Кайрат Торебаев. В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития индийско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, в частности, экспортный потенциал, сотрудничество в области химической промышленности, энергетики, фармацевтическом секторе, сельского хозяйства, информационных технологий, инвестиций, а также обменялись мнениями о возможностях расширения двустороннего сотрудничества. По итогам заседания состоялось подписание Протокола.