About Us Upcoming Events

INDIA STEEL EXPO 2019

Posted on: May 14, 2018 | Back | Print


1. The 4th edition of International Exhibition & Conference on Steel Industry “INDIA STEEL EXPO 2019” will be organized by the Ministry of Steel, Government of India along with the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) from January 22-24, 2019 at Bombay Exhibition Centre, Mumbai, India.  The Ministry of Commerce & Industry, Government of India is extending support to the event. 

2.   India Steel Expo 2019 provides a unique opportunity to International Steel Producers, Technology Companies to showcase their equipment, latest technology and their best practices through Live demonstrations in 12,000 sq. meters of exhibition area and also provides an excellent platform to buyers, sellers, technology providers, manufacturers, traders, importers, investors and and other allied organizations/institutions from steel industry to interact and develop healthy business relationship with Indian steel industry. 

3.   For more information on the event, kindly visit the website www.indiasteelexpo.in.  The organisers are offering a 10% discount upon confirmed space booking received by them till 30th September 2018. 

4.   A Reverse Buyer Seller Meet (RBSM) is planned during India Steel Expo 2019 where more than 300 Foreign Buyers from Africa, CIS, Middle East, Developing Asia including SAARC and other important regions will be invited and hosted by us.  The main objective of organising RBSM during the event is to have scheduled B-2-B and B-2-G meetings of these hosted foreign delegates from across the globe with the exhibitors and enhance multilateral trade in the steel sector.

5.   As a part of hospitality, organisers shall provide economy class air tickets, 5-star hotel accommodation with breakfast near the event venue for 3 nights (check-in on 21st January 2019 and check-out on 24th January 2019), local transport, meals during networking lunches/dinners and other suitable arrangements to the Hosted Foreign Buyers for their visit to INDIA STEEL EXPO 2019. 

6.    The organisers will host 10-12 delegates per country selected by the screening committee strictly on merit, appropriateness of profile and on FIRST COME FIRST SERVED BASIS. A token amount of USD 100/- against refundable registration fee shall be deposited by all the buyers upon their arrival, at the organisers’ help desk at hotel. The Buyers not selected under this Hosted Foreign Buyer Program by the Screening Committee are welcome to visit India Steel Expo 2019 on their own expenses. The organisers will provide Visa Invitation Letter to the interested buyers and waive their Conference Delegate Fee of USD 110/. 

7.     The complete contact details and brief profile of the recommended delegates may be sent as per the required format to Mr. Sudhanshu Gupta, Senior Assistant Director, FICCI [Mobile No. +91 9873311557; E-mail:‎sudhanshu.gupta@ficci.com; isebuyers@ficci.com] latest by 31ST July 2018.

«INDIA STEEL EXPO 2019»

Үндістан үкіметінің Болат өнеркәсібі министрлігі мен Үндістанның сауда және өнеркәсіп палаталарының федерациясы (FICCI) 2019 жылғы 22-24 қаңтарда Үндістанның Мумбаи қаласындағы Bombay Exhibition Centre орталығында құрыш құю (болат) өнеркәсібі саласындағы 4-нші «INDIA STEEL EXPO 2019» халықаралық көрме мен конференциясын бірлесе отырып ұйымдастырады. Шараға Үндістан үкіметінің Сауда және өнеркәсіп министрлігі өзінің көмегін көрсетеді.

2. India Steel Expo 2019 шарасы халықаралық болат өндірушілерге және технологиялық компанияларға көрме орталығының 12 мың шаршы метр аумағын пайдалану арқылы өздерінің жабдықтарын, заманға сай технологиялары мен озық тәжірибесін көрсетуге бірден-бір мүмкіндік ұсынады және сатып алушыларға, сатушыларға, технологияларды жасап шығарушыларға, өндірушілерге, трейдерлерге, импорттаушыларға, инвесторларға және болат өндіру саласына қатысты басқа да ұйымдарға Үндістанның болат өндіру саласындағы ұйымдармен байланыс орнатуға және іскерлік қатынастарды дамытуға арналған платформа бола алады.

3. Толық ақпаратты шараның келесі вебсайтынан алуға болады www.indiasteelexpo.in. Ұйымдастырушылар павильон орнын 2018 жылғы 30 қыркүйекке дейін тапсырыс арқылы таңдаған жағдайда 10% көлеміндегі жеңілдікті ұсынады.

4. India Steel Expo 2019 шарасы шеңберінде Африка, ТМД, Таяу Шығыс, Азияның дамушы елдері (Оңтүстік Азия елдерінің аймақтық ынтымақтастық Ассоциациясы елдерін санағанда) және өзге де маңызды аймақтардағы мемлекеттер қатарынан 300-ден астам шетел сатып алушылары шақырылған сатып алушы-сатушы кездесуі ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Аталған кездесулерді ұйымдастырудағы басты мақсат – әлемнің көптеген елдерінен келген шетел делегаттарына арнап көрмеге қатысушылармен b2b және b2g форматындағы кездесулерді ұйымдастыру және болат өндіру саласында көпжақты сауданы дамыту.

5. Қонақжайлылық шарасы ретінде, ұйымдастырушылар арнайы шақырылған шетелдік қонақтарға олардың India Steel Expo 2019 шарасына қатысуы үшін эконом санатындағы әуе билеттерін, көрме өтетін орталыққа жақын таңғы ас ұсынылатын 5-жұлдыздық қонақ үйде 3 түн тұруды (қонақ үйде тіркелу 2019 жылғы 21 қаңтарда және қонақ үйден шығу 2019 жылғы 24 қаңтарда болуы қажет), жергілікті көлікті, байланыс орнату кезінде түскі ас пен кешкі асты және басқа да қажетті заттарды ұсынады.

6. Ұйымдастырушылар арнайы комитеттің қарастыруынан кейін делегаттардың кәсіби профилін (қатыстылығын) бағалай отырып әр елден 10-12 делегатты таңдап, ӨТІНІШТЕРДІҢ КЕЛУІ КЕЗЕГІНЕ ҚАРАЙ ОТЫРЫП шақырады. Сатып алушылардың барлығы қатысушылар төлейтін 100 АҚШ доллары көлеміндегі көрме аяқталғаннан кейін қайтарылатын депозитті қонақ үйде тіркелу кезінде төлеуі қажет. Шетелдік сатып алушыларды шақыру бағдарламасы бойынша таңдалмаған қатысушылар India Steel Expo 2019 көрмесіне өз қаражатын пайдаланып қатыса алады. Ұйымдастырушылар қызығушылық танытқан бұл сатып алушыларға визаға қажетті шақыру хатын ұсынады және 100 АҚШ доллары көлеміндегі конференцияға қатысушы төлемді қайтарады.

7. Ұсынылатын делегаттар жайлы толық ақпаратты және олардың кәсіби профилдерін қажетті форматқа сәйкес FICCI ұйымының ресми өкілі Суданшу Гупта (аға көмекші-директор, ұялы тел. Нөмірі – +91 987 3311557) мырзаға sudhanshu.gupta@ficci.com немесе isebuyers@ficci.com пошта мекенжайларына 2018 жылғы 31 шілдеге дейін жіберуді сұраймыз.


INDIA STEEL EXPO 2019

Министерством Стали Правительства Индии и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI) с 22 по 24 января 2019 года в Бомбейском выставочном центре, Мумбай, Индии будет организована четвертая международная выставка и конференция по металлургической промышленности «INDIA STEEL EXPO 2019». Министерство торговли и промышленности Правительства Индии оказывает содействие в организации данного мероприятия.

2. India Steel Expo 2019 предоставляет уникальную возможность международным производителям стали и технологическим компаниям продемонстрировать свое оборудование, новейшие технологии и их передовые практические методы благодаря демонстрациям на выставочной площади в 12 000 кв. метров, а также предоставляет отличную платформу для покупателей, продавцов, поставщиков технологий, производителей, торговцев, импортеров, инвесторов и других смежных организаций / учреждений из сталелитейной промышленности для взаимодействия и развития деловых связей с представителями индийской сталелитейной промышленности.

3. Для получения дополнительной информации о мероприятии, пожалуйста, посетите сайт www.indiasteelexpo.in. Организаторы предлагают скидку в размере 10% при подтверждении бронирования до 30 сентября 2018 года.


4. В рамках выставки India Steel Expo 2019 запланирована встреча с продавцами и покупателями, на которую будут приглашены более 300 иностранных покупателей из стран Африки, СНГ, Ближнего Востока, развивающихся стран Азии, включая СААРК и другие важные регионы. Основной целью организации встречи во время мероприятия является проведение запланированных встреч B-2-B и B-2-G принимающих иностранных делегатов со всего мира и участников выставки, а также расширение многосторонней торговли в сталелитейном секторе.

5. В качестве проявления гостеприимства организаторы предоставят приглашенным иностранным покупателям выставки INDIA STEEL EXPO 2019 авиабилеты эконом-класса, размещение в 5-звездочном отеле с завтраком возле места проведения мероприятия в течение 3 ночей (регистрация заезда 21 января 2019 года и выезд 24 января 2019 года), местный транспорт, питание во время совместных обедов / ужинов и других мероприятий.

6. Организаторы будут принимать по 10-12 делегатов от каждой страны, выбранных отборочной комиссией строго по достоинству, уместности направления деятельности и согласно системе "ПЕРВЫМ ПРИШЁЛ ПЕРВЫМ ОБСЛУЖЕН". Символическая сумма в размере 100 долларов США вместо регистрационного сбора должна быть внесена всеми покупателями по прибытию организаторам в справочную службу в отеле. Покупатели, не прошедшие отбор комиссией, могут посетить INDIA STEEL EXPO 2019 за свой счет. Организаторы предоставят визовое приглашение заинтересованным «INDIA STEEL EXPO 2019»

7. Полная инфоромация о контактных данных и краткое описание рекомендуемых делегатов могут быть отправлены в соответствии с требуемым форматом г-ну Суданшу Гупте, старшему помощнику директора FICCI [Мобильный номер +91 9873311557; Электронная почта: sudhanshu.gupta@ficci.com; isebuyers@ficci.com] не позднее 31 июля 2018 года.