About Us Events/Photo Gallery

Workshop on "Doing Business with India" in Almaty on 20th March, 2018

Back | PrintThe Embassy organized a workshop on "Doing Business with India" in Almaty on 20th March, 2018.  Ambassador Shri Prabhat Kumar gave the welcome address and stressed on the importance of holding such events to create a platform for the business community of both countries to come together and build contacts thereby increasing the trade between India and Kazakhstan.  

Mr. Nurlan Igembayev, Vice President for Development, JSC Kazakh Temir Zholy outlined Kazakhstan's plans for improving the connectivity between India and Kazakhstan.  Ms. Antonina Romanteyeva, General Manager of WIPRO, Kazakhstan gave a presentation on WIPRO's goals and aims in Kazakhstan and spoke about the capability of WIPRO to play an important role in the Digitalisation programme of Kazakhstan.  Mr. Azhmat Alimov, Co-Chairman of the Kazakh-Indian Business Council presented a report on the second meeting of India-Kazakhstan Joint Business Council held in New Delhi in February, 2018.  

A presentation on "Transforming India" by Invest India was made on the occasion.  This was followed by a Q&A session. 

2018 жылдың 20 наурызында Алматыда «Үндістанмен бизнес жүргізу» семинары 

2018 жылдың 20 наурызында Алматыда «Үндістанмен бизнес жүргізу» семинары ұйымдастырылды. Елші Прабхат Кумар мырза құттықтау сөз сөйлеп, екі елдің іскер топтары үшін алаң құру және Үндістан мен Қазақстан арасында"ы тауар айналымын арттыру"а мүмкіндік беретін байланыстар орнату мақсатында осындай іс-шаралардың маңыздылы"ын атап өтті. 

«Қазақстан темір жолы» АҚ даму жөніндегі вице-президенті Нұрлан Игембаев мырза Үндістан мен Қазақстан арасында"ы ынтымақтастықты жақсарту жөніндегі жоспарларын белгіледі. WIPRO компаниясының Қазақстанда"ы бас директоры Антонина Романтеева Қазақстанда"ы мақсаттары мен міндеттері туралы презентациясын жасады және WIPRO компаниясының Қазақстанда"ы цифрландыру ба"дарламасында маңызды рөл атқару мүмкіндігі туралы айттап өтті. Қазақстан-Үндістан іскерлік кеңесінің тең төра"асы Ажмат Алимов мырза 2018 жылдың ақпан айында Нью-"ели қаласында өткен Үндістан-Қазақстан бірлескен іскерлік кеңесінің екінші отырысы туралы баяндама жасады. 

Осы"ан байланысты Invest India «Үндістанның трансформациясы» атты презентацияны ұсынды. 'ұдан кейін сұрақ-жауап сессиясы өтті.

Семинар «'едение бизнеса с Индией» в Алматы 20 марта 2018 года 

20 марта 2018 года Посольство организовало в Алматы семинар «'едение бизнеса с Индией». "-н Посол Прабхат Кумар выступил с приветственным словом и подчеркнул важность проведения таких мероприятий в целях создания платформы для делового сообщества обеих стран и налаживания контактов, что послужит увеличению торговли между Индией и Казахстаном. 

"-н Нурлан Игембаев, 'ице-президент по развитию, АО «Казахстан темир жолы», изложил планы Казахстана по улучшению взаимодействия между Индией и Казахстаном. "-жа Антонина Романтеева, генеральный директор WIPRO, Казахстан, выступила с презентацией о целях и задачах WIPRO в Казахстане и рассказала о способности WIPRO играть важную роль в программе цифровизации Казахстана. Сопредседатель казахстанско-индийского делового совета г-н Ажмат Алимов представил отчет о втором заседании Совместного делового совета Индия-Казахстан, состоявшемся в Нью-"ели в феврале 2018 года. 

По этому поводу Invest India представила презентацию «Преобразование Индии». За этим последовала сессия вопросов и ответов.

Go to Top
Events/Photo Gallery