About Us Upcoming Events

Global Halal Expo India 2018

Posted on: May 09, 2018 | Back | Print


Global Halal Expo India 2018

The Global Halal Expo India 2018 is being conducted at Bangalore International Exhibition Centre (BIEC), Bangalore, India during 31st August to 2nd September, 2018.

 India has the second largest Muslim population in the world - around 250 million. India, therefore, has a well-developed system for production of Halal certified products through recognized Halal Certification Bodies.

 Media Today Group has been organizing its flagship exhibition AgriTech India /India Foodex, the largest forum of Food Products, Retailing, Import-Export, Processing and Packaging technologies, for the last decade and this year these two events are celebrating 10th anniversary.
 The previous edition of the event series in 2017 witnessed participation from 30 countries and over 450 Indian and International companies displayed their products, machinery and equipment, technologies, etc which was appreciated by more than 35,000 trade visitors and buyers from several countries.

Alongside the 10th AgriTech India 2018/ 10th India Foodex India 2018 event series, a new vertical “Global Halal Expo India 2018” is being launched, which will highlight foods based on Halal system. This is a great opportunity since the event will witness participation from a vast expanse of trade visitors and general public apart from high ranking government officials and diplomatic corps from the local missions of various countries.

According to a recent report, it has been estimated that the global expenditure of Muslim consumers on food and lifestyle sectors is expected to reach US$3.7 trillion by 2019, growing at a CAGR of 10.8%. This signifies the essence and importance of “Global Halal Expo India 2018” which affords an opportunity to a cross section of participants to showcase their core competence before the key decision makers and buyers and will be a high potential platform for networking and serious business discussions.

Companies are invited to participate in the “Global Halal Expo India 2018” by taking a "STALL" to display their products and core competence in Halal segment before the visiting dignitaries, serious business /trade interests and general public. The opportunity can be utilized for promoting the activities of your company and also participating in B2B/B2C discussions and meetings. Please email the organisers your requirement of the stall space to reserve a premium location. Details of products proposed to be displayedmay also be emailed to them. 

 Please contact Ms. Farhat Jahan(e-mail: globalhalalexpoindia@gmail.com, Mobile: 00-91-9899154821) for further details.  Website: http://www.indiafoodex.com/

«Global Halal Expo India 2018» көрмесі

2018 жылдың 31 тамыз - 2 қыркүйек аралағында Үндістанның Бангалор қ., Бангалор халықаралық көрме орталығында (BIEC) «Global Halal Expo India 2018» көрмесі өтеді. Үндістан әлемдегі екінші мұсылман халқы - шамамен 250 миллион адам тұратын ел деп саналады. Сондықтан Үндістанда сертификаттау органдарының көмегімен сертификатталған халал өнімдерін өндірудің жақсы дамыған жүйесі бар.

Соңғы онжылдықта AgriTech India / India Foodex ең ірі азық-түлік, бөлшек сауда, импорт-экспорт, өңдеу және қаптау форумы болғанымен, биыл бұл екі іс-шара 10 жылдығын атап өтеді. Көрмесінің ұйымдастырушысы Media Today Group болып табылады.

2017 жылда өткен іс-шараларға 30 ел қатысып, 450-ден астам үнді және халықаралық компаниялар өздерінің өнімдерін, техникалары мен жабдықтарын, технологияларын және т.б. ұсынды. Олар әртүрлі елдерден келген 35 мыңнан астам келушілер мен сатып алушылармен бағаланды.

10-шы AgriTech India 2018 / 10-шы India Foodex India 2018 көрмесімен бірге халал жүйесіне негізделген өнімдер ұсынылатын «Global Halal Expo India 2018» жаңа көрмесі өтеді. Бұл тамаша мүмкіндік, себебі іс-шараға жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлер мен түрлі елдерден келген дипломатиялық корпустың өкілдері, сауда-саттыққа қатысушылардың үлкен саны және қоғамның кең ауқымы қатысады.

Жақын арада жасалған баяндамаға сәйкес, 2019 жылға қарай мұсылман тұтынушыларының азық-түлік және өмір салтына әлемдік тұтыну 3,7 триллионға дейін төмендейтіні күтілуде. Жылдық жиынтық өсу қарқыны 10,8% -ға артады. Бұл жаһандық «Halal Expo India 2018-нің» мәні мен маңыздылығын айқындайды, ол қатысушыларға шешімдер мен сатып алушыларға негізгі құзыреттілігін көрсету мүмкіндігін береді. Сондай-ақ, көрме желілік және іскерлік пікірталастар құру үшін әлеуетті алаңға айналады.

«Halal Expo India 2018» көрмесіне компаниялар өздерінің өнімдерін және келушілерге, іскерлік және сауда өкілдеріне және жалпы қоғамға адал сегменттегі негізгі құзыреттіліктерін көрсету үшін стендтер арқылы қатысуға шақырады. Бұл мүмкіндік арқылы компаниялар өз қызметін жәрдемдесу үшін, сондай-ақ B2B / B2C дискуссияларына және кездесулеріне қатыса алады. Стенд туратын орны талаптар туралы және премиум класс орны резервте сақтау үшін ұйымдастырушыларға жазуды сұраймыз. Көрмеде ұсынылатын өнімдер туралы толық ақпаратты электрондық пошта арқылы жіберініз. 

Қосымша ақпарат алу үшін Фархат Джахан ханымға (e-mail: globalhalalexpoindia@gmail.com Моб.: 00-91-9899154821) хабарласыңыз. Веб-сайт: http://www.indiafoodex.com/

Выставка «Global Halal Expo India 2018»

С 31 августа по 2 сентября 2018 года в Бангалорском международном выставочном центре (BIEC), Бангалор, Индия пройдет выставка «Global Halal Expo India 2018». 
В Индии проживает второе по величине мусульманское население в мире - около 250 миллионов человек. Поэтому у Индии есть хорошо развитая система производства сертифицированной продукции Халал через известные сертифицирующие органы.

Media Today Group организует свою ведущую выставку AgriTech India / India Foodex, крупнейший форум пищевых продуктов, розничной торговли, импорта-экспорта, переработки и упаковки, за последнее десятилетие, а в этом году эти два мероприятия отмечают 10-летие.

В предыдущей серии мероприятий в 2017 году участвовало 30 стран, и более 450 индийских и международных компаний представили свои продукты, машины и оборудование, технологии и т. д., которые были оценены более чем 35 000 посетителями и покупателями из разных стран.

Наряду с 10-й AgriTech India 2018 / 10t-й India Foodex India 2018 пройдет новая выставка «Global Halal Expo India 2018», в которой будут представлены продукты, основанные на системе халал. Это прекрасная возможность, так как в мероприятии примут участие помимо высокопоставленных правительственных чиновников и представителей дипломатического корпуса из разных стран, огромное количество торговых посетителей и широкой круг общественности.

Согласно недавнему докладу, предполагается, что к 2019 году мировые расходы мусульманских потребителей на продукты питания и образ жизни сократятся до 3,7 трлн. долл. США, при этом совокупный темп годового роста увеличится на 10,8%. Это определяет сущность и важность «Global Halal Expo India 2018», которая даст возможность участникам продемонстрировать свою основную компетенцию перед ключевыми лицами, принимающими решения, и покупателями. Также выставка станет потенциальной платформой для создания нетворкинга и серьезных деловых дискуссий.

Компании приглашаются принять участие в «Global Halal Expo India 2018», посредством стендов для демонстрации своей продукции и основной компетенции в сегменте халал перед посетителями, серьезными представителями бизнеса и торговли, а также широкой публикой.

Возможность может быть использована для продвижения деятельности вашей компании, а также участия в обсуждениях и встречах B2B / B2C. Пожалуйста, напишите организаторам свое требование о месте для стенда, чтобы зарезервировать место премиум-класса. Детали продуктов, предлагаемых для показа на выставке, также могут быть отправлены по электронной почте.

Пожалуйста, свяжитесь с г-жой Фархат Джахан (e-mail: globalhalalexpoindia@gmail.com Mobile: 00-91-9899154821) для получения дополнительной информации. Веб-сайт: http://www.indiafoodex.com/