About Us Events/Photo Gallery

Indian folk dance group "Naksh Virsa Punjab Da" performs in Kazakhstan

Back | Print

The Embassy of India, Nur-Sultan organized a series of cultural programmes in Almaty and Nur-Sultan from April 21-24, 2018 to celebrate the Indian New Year, which is celebrated in different parts of India as harvest festival and Nevruz, celebrated both in India and Central Asia.

A 12-member Indian folk dance group “Naksh Virsa Punjab Da” (Impressions of Punjab’s Heritage) performed at the iconic Baiterek Tower and the MEGA Silkway Mall in Nur-Sultan on 22nd April, 2018.

The Group performed at the Nur-Sultan Medical University, Nur-Sultan on 23rd April, 2018. Ambassador Shri Prabhat Kumar welcomed the guests and spoke about the cultural ties between India and Kazakhstan. Rector of the University Mr. Mazhit Shaidarov also spoke on the occasion. Heads of Diplomatic Missions and International Organisations accredited to Kazakhstan, Government officials, members of Indian community and students attended the event.

The cultural group conducted a workshop on folk dances of India with a special focus on the folk dances of Punjab at the Indian Cultural Centre (ICC), Nur-Sultan on 24th April, 2018.

The Embassy also organized a cultural show at Zhambyl Kazakh State Philharmonic Hall, Almaty in association with Indian Chamber of Commerce and Culture in Kazakhstan (InCham) on 21st April, 2018. The Kazakhstani artists performed dances on popular film songs, dances from the tribal community of Gujarat and fusion of various dance forms. Ambassador Shri Prabhat Kumar distributed the certificates and mementos to the participants.

Қазақстанда «Накш Вирса Пенджаб Да» үнді халықтық би тобы өнер көрсетті
2018 жылдың 21-24 сәуір аралығында Алматы және Астана қалаларында Елшілік Үндістанның түрлі бөліктерінде атап өтілетін Жаңа жыл мерекесіне астық фестивалі мен сондай-ақ Орталық Азиядағы атап өтілетін навруз құрметіне мәдени бағдарламалар сериясын ұйымдастырды.

2018 жылдың 22 сәуірде Астана қ. Бәйтерек алаңында және MEGA Silkway-де 12 адамнан құралған «Накш Вирса Пенджаб Да» үнді халық би тобы (Пенджаб мұра көрінісі) өнер көрсеті.

23 сәуірде олар Астана медицина университетінде өнер көрсетті. Елші Прабхат Кумар мырза қонақтарды қарсы алды да және Үндістан мен Қазақстан арасындағы мәдени қарым-қатынасы туралы әңгімеледі. Бұл туралы университеттің ректоры Мәжит Шайдаров мырза да мәлімдеді. Іс-шараға Қазақстанда тіркелген дипломатиялық миссиялардың басшылары мен халықаралық ұйымдардың өкілдері, мемлекеттік шенеуніктер, үнді қоғамдастық мүшелері мен студенттер қатысты.

2018 жылдың 24 сәуірде Астана қ. Үнді мәдени орталығында (ICC) би тобы Пенджаб халық билерін ерекше назар аудара отырып Үндістан халық билерін тақырыбында семинар өткізді.

2018 жылдың 21 сәуірде Алматы қаласында Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында Елшілік және Қазақстандағы Үнді сауда және мәдениет палатасымен (InCham) бірлесіп мәдени бағдарламасын ұйымдастырды. Қазақ әртістері танымал фильмдерден билер, Гуджараттың тайпалық қоғамы билерінен және түрлі би түрлерін биледі. Елші Прабхат Кумар мырза қатысушыларға сертификаттар мен сыйлықтар табыс етті.

В Казахстане выступила индийская группа народных танцев «Накш Вирса Пенджаб Да»
Посольство организовало серию культурных программ в Алматы и Астане с 21 по 24 апреля 2018 года в честь празднования Нового года, который отмечается в разных частях Индии как праздник урожая и Невруз, который отмечается как в Индии, так и в Центральной Азии.

22 апреля 2018 года индийская группа народных танцев «Накш Вирса Пенджаб Да» (Представление наследия Пенджаба) из 12 человек выступила на площади возле Байтерек и в торговом центре MEGA Silkway в Астане.

23-го апрель группа выступала в Астанинском медицинском университете. Посол Прабхат Кумар приветствовал гостей и рассказал о культурных связях между Индией и Казахстаном. Об этом также сказалректор университета г-н Мажит Шайдаров. В мероприятии приняли участие руководители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованные в Казахстане, правительственные чиновники, члены индийской общины и студенты.

Культурная группа провела семинар по народным танцам Индии с особым акцентом на народные танцы Пенджаба в Индийском культурном центре (ИКЦ) в Астане 24 апреля 2018 года.

Посольство также организовало культурную программу в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в Алматы совместно с Индийской торговой палатой и культурой в Казахстане (InCham) 21 апреля 2018 года. Казахстанские артисты исполнили танцы из популярных фильмов, танцы из племенной общины Гуджарата и микса различных танцевальных форм. Посол Прабхат Кумар вручил участникам сертификаты и памятные подарки.


Go to Top
Events/Photo Gallery